BMI to skrót od angielskiego Body Mass Index – dzięki temu współczynnikowi możemy ustalić, czy pomiędzy naszą wagą a wzrostem są utrzymane konkretne prawidłowości. Daje to pewną kompetencję na temat zagrożenia nadmierną wagą lub niedożywieniem. Należałoby aczkolwiek pamiętać, że poprzez przeliczenie tego wskaźnika nie poznamy zawartości tkanki tłuszczowej w budowie osobniczej, co może dawać błędny obraz właściwej masy ciała. Nawet gdy współczynnik ciężaru ciała do wzrostu podniesionego do kwadratu sytuuje się na poziomie normy, zawartość tłuszczu w masie ciała może być nazbyt znacząca. Współczynnik ten jest więc użyteczny jako środek do szybkiego, orientacyjnego sprawdzenia, czy nasza waga jest prawidłowa.
Oblicz BMI – wzór jest klarowny i polega na podzieleniu własnej wagi przez wzrost wyrażony w metrach do kwadratu. Osiągnięty wskaźnik należy zrewidować w rozdziale na kategorie – wynik pomiędzy 18, 5 a 25, 0 oznacza wagę prawidłową oraz brak zagrożenia otyłością lub niedowagą. Natomiast rezultat powyżej 30, 0 to poważne ostrzeżenie – oznacza I stopień otyłości, co może skutkować poważnymi problemami natury zdrowotnej. Przy takim rozpoznaniu warto bez zbędnej zwłoki udać się do dietetyka w celu ustalenia sposobu odżywiania i planu odchudzania.